Huisregels

Legitimatie:
Het kan zijn dat we je vragen om je te legitimeren, dus neem altijd je ID mee.

Tassencontrole:
In het kader van de veiligheid kunnen we je (hand)tas te doorzoeken.

Alcohol:
Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Ons barpersoneel kan bij twijfel om je legitimatie vragen.

Respect:
Heb respect voor elkaar, gun elkaar een te gekke dag. Agressiviteit is nooit de oplossing.

Milieu:
We zijn te gast op dit terrein, en willen graag een goede indruk achterlaten. Hou het netjes, er zijn prullenbakken aanwezig. Dit geldt overigens ook voor de directe omgeving van het festivalterrein.

Paraplu:
Een paraplu mag het terrein op, maar het is niet de bedoeling dat je deze opsteekt voor het podium, aangezien medebezoekers daar last van kunnen hebben. Paraplu’s worden bij overlast in beslag genomen, we hebben helaas geen paraplu-park waar deze in dat geval bewaard worden.

Eten en drinken:
Het is niet toegestaan om eigen etens- en drankwaren mee te nemen op het terrein. We serveren goed eten en lekker drinken, daar zal geen gebrek aan zijn.

Fotograferen en filmen:
Het fotograferen en filmen is toegestaan, de organisatie is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan apparatuur tijdens het festival of op het festivalterrein ontstaat. Deel de foto’s vooral met ons, bijvoorbeeld in het Facebook event! Vinden we leuk.

Roken:
Geen probleem hoor, maar doe het buiten en ruim zelf je peuken even op.

Drugs:
Het gebruik van harddrugs is verboden. Het is verboden in of om om het terrein soft- en harddrugs te verhandelen. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd, of worden van het terrein gezet.

Geweld:
Het is niet toegestaan om wapens en/of gevaarlijke/scherpe voorwerpen mee te nemen. Agressie, ongewenste intimiteiten en ander vervelend gedrag vinden we niet oke en tolereren we niet, evenals racistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook.

Veiligheid:
Het is niet toegestaan op podia, in de tent en stellingen van het festival of het terrein te klimmen.

Storen aan vervelend gedrag:
Stoor je je aan vervelend gedrag van een bezoeker? Meld dit dan bij het personeel.

Opvolgen regels:
Volg te allen tijde de huisregels en instructies van het personeel op, ten behoeve van jouw veiligheid en die van anderen.

Consequenties:
Wanneer de huisregels door de bezoeker niet worden nageleefd, heeft de organisatie van Woodlum Festival het recht om de bezoeker te verwijderen van het terrein, en de toegang te ontzeggen. De organisatie heeft het recht om alle gemaakte kosten op de betreffende bezoeker te verhalen.